Material

Naava 105 Rigata

I Tulikivis runda bastuaggregat Naava kombineras avancerad design med finsk täljsten och högteknologi. Naava, som är avsett för traditionellt bastubad, är tillverkat av vacker, räfflad täljsten som lagrar värmen och avger den i en behagligt fuktig och mjuk form. Bastuaggregatet är designat för att betjäna bastubadaren i åratal och hålla länge. Det är som ett modernt stycke finsk berggrund i basturummet. Naava är framför allt ett bastuaggregat för en familjebastu, och det kan även placeras traditionellt på golvet.

Bastuaggregat etseffekt

10,5 kW

Basturum storlek

9-15 m3

Material

Naava 68 Rigata

I Tulikivis runda bastuaggregat Naava kombineras avancerad design med finsk täljsten och högteknologi. Naava, som är avsett för traditionellt bastubad, är tillverkat av vacker, räfflad täljsten som lagrar värmen och avger den i en behagligt fuktig och mjuk form. Bastuaggregatet är designat för att betjäna bastubadaren i åratal och hålla länge. Det är som ett modernt stycke finsk berggrund i basturummet. Naava är framför allt ett bastuaggregat för en familjebastu, och det kan även placeras traditionellt på golvet.

Bastuaggregat etseffekt

6,8 kW

Basturum storlek

5-9 m3

Material

Naava 90 Rigata

I Tulikivis runda bastuaggregat Naava kombineras avancerad design med finsk täljsten och högteknologi. Naava, som är avsett för traditionellt bastubad, är tillverkat av vacker, räfflad täljsten som lagrar värmen och avger den i en behagligt fuktig och mjuk form. Bastuaggregatet är designat för att betjäna bastubadaren i åratal och hålla länge. Det är som ett modernt stycke finsk berggrund i basturummet. Naava är framför allt ett bastuaggregat för en familjebastu, och det kan även placeras traditionellt på golvet.

Bastuaggregat etseffekt

9,0 kW

Basturum storlek

8-13 m3

Material

Naava 105 Nobile

I Tulikivis runda bastuaggregat Naava kombineras avancerad design med finsk täljsten och högteknologi. Naava, som är avsett för traditionellt bastubad, är tillverkat av vacker, räfflad täljsten som lagrar värmen och avger den i en behagligt fuktig och mjuk form. Bastuaggregatet är designat för att betjäna bastubadaren i åratal och hålla länge. Det är som ett modernt stycke finsk berggrund i basturummet. Naava är framför allt ett bastuaggregat för en familjebastu, och det kan även placeras traditionellt på golvet.

Bastuaggregat etseffekt

10,5 kW

Basturum storlek

9-15 m3

Material

Naava 68 Nobile

I Tulikivis runda bastuaggregat Naava kombineras avancerad design med finsk täljsten och högteknologi. Naava, som är avsett för traditionellt bastubad, är tillverkat av vacker, räfflad täljsten som lagrar värmen och avger den i en behagligt fuktig och mjuk form. Bastuaggregatet är designat för att betjäna bastubadaren i åratal och hålla länge. Det är som ett modernt stycke finsk berggrund i basturummet. Naava är framför allt ett bastuaggregat för en familjebastu, och det kan även placeras traditionellt på golvet.

Bastuaggregat etseffekt

6,8 kW

Basturum storlek

5-9 m3

Material

Naava 90 Nobile

I Tulikivis runda bastuaggregat Naava kombineras avancerad design med finsk täljsten och högteknologi. Naava, som är avsett för traditionellt bastubad, är tillverkat av vacker, räfflad täljsten som lagrar värmen och avger den i en behagligt fuktig och mjuk form. Bastuaggregatet är designat för att betjäna bastubadaren i åratal och hålla länge. Det är som ett modernt stycke finsk berggrund i basturummet. Naava är framför allt ett bastuaggregat för en familjebastu, och det kan även placeras traditionellt på golvet.

Bastuaggregat etseffekt

9,0 kW

Basturum storlek

8-13 m3

Material

Naava 105 Rigata

I Tulikivis runda bastuaggregat Naava kombineras avancerad design med finsk täljsten och högteknologi. Naava, som är avsett för traditionellt bastubad, är tillverkat av vacker, räfflad täljsten som lagrar värmen och avger den i en behagligt fuktig och mjuk form. Bastuaggregatet är designat för att betjäna bastubadaren i åratal och hålla länge. Det är som ett modernt stycke finsk berggrund i basturummet. Naava är framför allt ett bastuaggregat för en familjebastu, och det kan även placeras traditionellt på golvet.

Bastuaggregat etseffekt

10,5 kW

Basturum storlek

9-15 m3

Material

Naava 105 Nobile

I Tulikivis runda bastuaggregat Naava kombineras avancerad design med finsk täljsten och högteknologi. Naava, som är avsett för traditionellt bastubad, är tillverkat av vacker, räfflad täljsten som lagrar värmen och avger den i en behagligt fuktig och mjuk form. Bastuaggregatet är designat för att betjäna bastubadaren i åratal och hålla länge. Det är som ett modernt stycke finsk berggrund i basturummet. Naava är framför allt ett bastuaggregat för en familjebastu, och det kan även placeras traditionellt på golvet.

Bastuaggregat etseffekt

10,5 kW

Basturum storlek

9-15 m3

Material

Naava 68 Rigata

I Tulikivis runda bastuaggregat Naava kombineras avancerad design med finsk täljsten och högteknologi. Naava, som är avsett för traditionellt bastubad, är tillverkat av vacker, räfflad täljsten som lagrar värmen och avger den i en behagligt fuktig och mjuk form. Bastuaggregatet är designat för att betjäna bastubadaren i åratal och hålla länge. Det är som ett modernt stycke finsk berggrund i basturummet. Naava är framför allt ett bastuaggregat för en familjebastu, och det kan även placeras traditionellt på golvet.

Bastuaggregat etseffekt

6,8 kW

Basturum storlek

5-9 m3

Material

Naava 68 Nobile

I Tulikivis runda bastuaggregat Naava kombineras avancerad design med finsk täljsten och högteknologi. Naava, som är avsett för traditionellt bastubad, är tillverkat av vacker, räfflad täljsten som lagrar värmen och avger den i en behagligt fuktig och mjuk form. Bastuaggregatet är designat för att betjäna bastubadaren i åratal och hålla länge. Det är som ett modernt stycke finsk berggrund i basturummet. Naava är framför allt ett bastuaggregat för en familjebastu, och det kan även placeras traditionellt på golvet.

Bastuaggregat etseffekt

6,8 kW

Basturum storlek

5-9 m3

Material

Naava 90 Rigata

I Tulikivis runda bastuaggregat Naava kombineras avancerad design med finsk täljsten och högteknologi. Naava, som är avsett för traditionellt bastubad, är tillverkat av vacker, räfflad täljsten som lagrar värmen och avger den i en behagligt fuktig och mjuk form. Bastuaggregatet är designat för att betjäna bastubadaren i åratal och hålla länge. Det är som ett modernt stycke finsk berggrund i basturummet. Naava är framför allt ett bastuaggregat för en familjebastu, och det kan även placeras traditionellt på golvet.

Bastuaggregat etseffekt

9,0 kW

Basturum storlek

8-13 m3

Material

Naava 90 Nobile

I Tulikivis runda bastuaggregat Naava kombineras avancerad design med finsk täljsten och högteknologi. Naava, som är avsett för traditionellt bastubad, är tillverkat av vacker, räfflad täljsten som lagrar värmen och avger den i en behagligt fuktig och mjuk form. Bastuaggregatet är designat för att betjäna bastubadaren i åratal och hålla länge. Det är som ett modernt stycke finsk berggrund i basturummet. Naava är framför allt ett bastuaggregat för en familjebastu, och det kan även placeras traditionellt på golvet.

Bastuaggregat etseffekt

9,0 kW

Basturum storlek

8-13 m3

Klädsel

Basturum storlek