Material

PALAS 18

Den kompakta eldstaden Palas passar bäst att installeras mot rak vägg. Luckan löper längs med tre sidor vilket gör elden extra synlig. Lakos hisslucka är lätt att använda, och det krävs inget extra utrymme när man öppnar luckan för att fylla på mer ved. Välj den täljstensyta som passar dig bäst, vi erbjuder fem olika alternativ.

Effektivitet

82.1 %

Uppvärmningsyta

40-120 m2

Material

PALAS 18

Den kompakta eldstaden Palas passar bäst att installeras mot rak vägg. Luckan löper längs med tre sidor vilket gör elden extra synlig. Lakos hisslucka är lätt att använda, och det krävs inget extra utrymme när man öppnar luckan för att fylla på mer ved. Välj den täljstensyta som passar dig bäst, vi erbjuder fem olika alternativ.

Effektivitet

82.1 %

Uppvärmningsyta

40-120 m2

Material

PALAS 18

Den kompakta eldstaden Palas passar bäst att installeras mot rak vägg. Luckan löper längs med tre sidor vilket gör elden extra synlig. Lakos hisslucka är lätt att använda, och det krävs inget extra utrymme när man öppnar luckan för att fylla på mer ved. Välj den täljstensyta som passar dig bäst, vi erbjuder fem olika alternativ.

Effektivitet

82.1 %

Uppvärmningsyta

40-120 m2

Material

PALAS 18

Den kompakta eldstaden Palas passar bäst att installeras mot rak vägg. Luckan löper längs med tre sidor vilket gör elden extra synlig. Lakos hisslucka är lätt att använda, och det krävs inget extra utrymme när man öppnar luckan för att fylla på mer ved. Välj den täljstensyta som passar dig bäst, vi erbjuder fem olika alternativ.

Effektivitet

82.1 %

Uppvärmningsyta

40-120 m2