Yleinen

Tulikiven uusi älysovellus auttaa takkapuita palamaan puhtaammin

3.3.2019

Kotimainen keksintö automatisoi takan ilmanoton ja estää tahattoman ylilämmittämisen

Puun pienpolton päästöistä on käyty vilkasta keskustelua. Takan puhtaaseen palamiseen voi vaikuttaa sillä, miten ilmaa päästetään tulipesään palamisen eri vaiheissa. Harva kuitenkaan jaksaa tai osaa vahtia ilmansäädintä riittävän tarkkaan. Tulikivi on kehittänyt ratkaisuksi Senso-takkaohjaimen, joka automatisoi takan ilmanohjauksen. Ilmansäädin liikkuu automaattisesti palovaiheiden mukaan ja varmistaa sopivan ilmamäärän. Järjestelmän sähköinen ohjaus toimii takkaan asennettujen mittausantureiden avulla. Takkaohjaimeen kuuluu lisäksi älylaitesovellus, joka neuvoo käyttäjää lämmittämään oikein. Se kertoo, milloin puuta kannattaa lisätä ja milloin lämmittäminen kannattaa lopettaa. Senso-takkaohjaimen voi asentaa Tulikiven Karelia-sarjan varaaviin takkoihin.

– Tulikivi Senso -takkaohjain ei ole kaukosäädin, jolla ohjataan takkaa. Paremminkin se on keksintö, joka ohjaa takan lämmittäjää puuta säästävään lämmitystapaan. Järjestelmä hoitaa itsenäisesti takan ilmanohjauksen, jolla on iso vaikutus puunpolton päästöihin. Se avaa ja sulkee ilmansäädintä automaattisesti palovaiheiden mukaan. Tämä varmistaa puun puhtaan palamisen, kertoo Tulikiven toimitusjohtaja Heikki Vauhkonen.

Puun pienpoltosta syntyy eniten pienhiukkasia silloin, kun puu ei pala puhtaasti. Uusissa takoissa on panostettu edistyneeseen polttotekniikkaan, joten niissä palaminen on lähtökohtaisesti puhtaampaa. Esimerkiksi Karelia-sarjan takat läpäisevät jo nyt vuonna 2022 voimaan tulevat päästönormit.

Sillä, miten takkaa käytetään, on lisäksi suuri merkitys pienhiukkasten syntyyn. Takassa ei esimerkiksi koskaan saa polttaa roskia, märkää puuta tai puujätettä, kuten lastulevyä, vaneria tai käsiteltyä puuta.

Puhtaaseen palamiseen vaikuttaa myös se, minkä verran ja mitä kautta tulipesään ohjataan ilmaa palamisen eri vaiheissa. Arinan kautta tulevaa ilmaa tarvitaan runsaasti sytytysvaiheessa sekä hiillosvaiheessa, jolloin maksimimäärä arinailmaa polttaa hiilloksen nopeasti pois. Palamisvaiheessa arinailmaa rajoitetaan, ja toisioilmaa johdetaan täysillä liekkien kärkiin, eli puu- tai pellettipanoksen yläpuolelle.

– Jotta palamisprosessi olisi mahdollisimman vähäpäästöinen, Senso-takkaohjain pyrkii ohjaamaan käyttäjää oikeaoppiseen takan lämmittämiseen. Se ilmoittaa, milloin on oikea aika lisätä puita ja milloin lämmitys tulee lopettaa, Vauhkonen lisää.

Automaattinen ilmanohjaus perustuu mittaustietoihin

– Tulikivi Senso helpottaa takan käyttöä, kun paloilmaa ei tarvitse säätää itse. Takan alaosaan koteloidaan takkaohjaimen säädin ja moottori, jotka liikuttavat ilmansäädintä. Takkaan asennetaan anturit, jotka ohjaavat sen toimintaa keräämällä tietoja takan lämpenemisestä. Laitteeseen kuuluu älylaitesovellus, joka toimii Bluetoothilla iOS- ja Android-järjestelmissä, Vauhkonen kuvailee.

Anturit mittaavat muun muassa takan tulipesän, varaavan massan ja huoneilman lämpötilaa sekä hormin vetoa ja hetkellistä lämmitystehoa. Sovellus näyttää prosentteina, kuinka suuri osuus takan lämmönvarauskapasiteetista on käytössä. Mittaustiedot ohjaavat takkaohjaimen toimintaa, ja niitä voi seurata sovelluksesta. Keskeiset tilastotiedot tallentuvat muistiin kymmenen edellisen polttokerran ajalta.

Takkaohjain toimii verkkovirralla. Sähkökatkosten sattuessa takkaohjaimen voi kääntää helposti manuaaliasentoon, jolloin ilmansäätöä voi ohjata itse.

Loppu ylilämmittämiselle ja turhalle puun poltolle

– Poltettavan puun määrä vaikuttaa takan päästöihin. Varaavan takan lämmönvaraus toimii kuin akun lataus: kun akku on täynnä, sitä ei voi ladata enempää. Takan lämmitystä ei kannata jatkaa enää, jos lämmönvarauskapasiteetti on jo täynnä. Turha ylilämmittäminen hukkaa energiaa ja lyhentää takan elinikää, Vauhkonen muistuttaa.

Jotta puuta ei polteta turhaan, Tulikivi Senso -sovellus neuvoo, missä palamisen vaiheessa puuta kannattaa lisätä ja kuinka paljon. Kun takan lämmönvarauskapasiteetista on saavutettu noin 80 prosenttia, sovellus kehottaa lopettamaan lämmittämisen. Lämmönvaraus kasvaa sen jälkeen vielä noin 15–25 prosenttiyksikön verran, vaikka polttaminen on lopetettu. Näin puuta ei kulu turhaan. Takkaohjain varoittaa aina ylilämmittämisestä.

– Varaavaa takkaa ei tarvitse aina lämmittää täyteen lämmönvarauskapasiteettiin. Sen sijaan voi seurata, miten huonelämpötila kehittyy ja millainen lämpötila itseä miellyttää. Sovelluksessa voi kytkeä päälle asetuksen, johon voi määrittää maksimihuonelämpötilan. Kun lämpötila nousee sen yli, takkaohjain säätää ilmansäätöä niin, että takan paloteho pienentyy. Samalla sovellus neuvoo lopettamaan lämmittämisen, Vauhkonen toteaa.

Tulikivi Senso -takkaohjain tulee myyntiin huhtikuussa. Se voidaan asentaa Tulikiven Karelia-sarjan varaaviin takkoihin, joissa voi polttaa sekä puuta että pellettiä ilman pellettikoria. Siksi sovelluksesta voi valita tiedon kumpaa lajia tulipesässä milloinkin poltetaan. Sovelluksen käyttökieleksi voi valita suomen, ruotsin, englannin, ranskan, saksan, hollannin ja italian.