Vähennä ympäristövaikutuksia

Polta puuta energiatehokkaasti ja ympäristöystävällisesti

Ekosuunnitteluasetus EU:n alueella

Ekosuunnitteluasetus astui voimaan 1.1.2022 ja se koskee kaikkia kiinteällä polttoaineella lämpeneviä tulisijoja (kamiinat, kiertoilmatakat, varaavat tulisijat, liedet, takkasydämet) EU:n alueella, jotka voidaan testata harmonisoidulla standardilla. Asetuksella pyritään varmistamaan, että myynnissä olevat tulisijat ovat energiatehokkaita ja, että ne vähentävät muita ympäristövaikutuksia.

Ekosuunnitteludirektiivi

Ekosuunnitteludirektiivissä (2009/125/EU) määrätään reunaehdot siitä, millaisille tuoteryhmille asetuksia tehdään. Lisäksi siinä on vaatimus CE-merkinnästä ja EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta. Direktiivi on ns. puitedirektiivi, eli se ei sisällä varsinaisia teknisiä vaatimuksia millekään tuotteelle.

Suomessa direktiivi on saatettu voimaan ekosuunnittelulailla (1005/2008) ja tuoteryhmäkohtaiset asetukset ovat voimassa sellaisenaan.

Päästövaatimusrajat tulisijoille

Asetus asettaa tulisijoille päästövaatimusrajat sekä minimirajan kausittaiselle energiatehokkuudelle.

  • Häkä (CO) ≤ 1500 mg/Nm3 = 0,12 %
  • Hiukkaset ≤ 40 mg/Nm3
  • Orgaanisesti sitoutunut hiili ≤ 120 mg/Nm3
  • Typen oksidit (NOx) ≤ 200 mg/Nm3
  • Kausittainen energiatehokkuus > 65 %

Direktiivillä edistetään kestävää kehitystä, ympäristön suojelun tasoa ja energiahuoltovarmuutta.  Jokaiselta tulisijalta tulee löytyä suoritustasoilmoitus (Dop) ja ecodesign tietovaatimukset (Doc) lomakkeet, jossa tuotteen nämä arvot näkyvät.

Suoritustasoilmoitus

Energiamerkki

Energiamerkinnän tavoitteena on informoida kuluttajia tuotteen energiankulutuksesta ja sen muista ominaisuuksista sekä auttaa kuluttajaa näin tekemään harkittuja kulutusvalintoja. Tuotteisiin, joista on annettu tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäasetus, on kiinnitettävä energiamerkki.

”Uusien tulisijojen puhdas palotulos ja energiatehokkuus kulkevat käsi kädessä: kun puu palaa puhtaasti, päästöt ovat vähäiset. Tulikiven tulisijoissa on korkea hyötysuhde ja poltettava puumäärä on optimoitu suuren energiamäärän varastoimiseksi rakenteisiin.” Jari Sutinen, tuotekehityspäällikkö

Kierrätysmateriaalien käyttö valmistuksessa

Tulisijojen ympäristövaikutuksia voidaan pienentää muun muassa valmistamalla kestäviä ja korjattavia tuotteita materiaalitehokkaasti kierrätysmateriaaleja hyödyntämällä.

Kermansavi mallisto alittaa EU-alueella voimaan tulleen ekosuunnitteludirektiivin määrittämät tulisijojen päästörajat. Uudessa mallistossa polttolämpötila on korkea muun muassa hyvin eristävän keraamisen runkomateriaalin ansiosta. Korkea polttolämpötila ja optimoitu palamisilman syöttö ovat avaimia puhtaaseen, vähäpäästöiseen palamiseen. Paloilma tulipesään ohjataan huonetilasta, ulkoa tai hormin kautta.

Riittävä paloilman saanti

Jotta puiden poltto onnistuu tulisijassa, tulee tulipesään saada riittävästi raikasta ilmaa. Toisinaan tämä riittävän paloilman saanti voi olla haasteellista. On olemassa pari erilaista tapaa tuoda paloilma tulisijaan: suoraan ulkoa tulisijaan, ulkoa huoneilman kautta kierrätettynä tai suoraan tulisijaan paloilmahormin kautta. Se, mihin ratkaisuun päädytään riippuu valitusta tulisijatyypistä.

Uudisrakennuksissa kannattaa paloilman tuonti huoneistoon tehdä hallitusti joko korvausilmaventtiiliä käyttäen tai kanavoimalla paloilma tulisijaan suoraan. Kun paloilma tuodaan suoraan ulkoa, on sillä nähtävillä useampia etuja sekä asumisviihtyvyyteen että tulisijan toimintaan.

Oman huoltovarmuuden varmistaminen

Omavaraisuus lämmitysenergian tuotannossa ei jätä sinua sähkökatkosten armoille. Varaava takka on paras sähkötön lämmityslaite, jolla lämmität pitkäkestoisemmin ja tasaisemmin sekä teet ruoan ilman sähköä. Moderni teknologia takaa puun puhtaan palamisen.

Oman huoltovarmuuden parantaminen on harkinnan arvoinen asia.