Pelletssystem

Med pelletssystemet eldar du med ved och pellets

Genial hybrideldstad för ved och pelletar

I Tulikivis hybrideldstad kan du bränna både ved och pelletar. I Tulikivis virveleldstad blandas förbränningsgaserna och förbränningsluften effektivt i brännkammaren, eftersom största delen av förbränningsluften leds in via springorna mellan eldstadsskivorna till rätt ställe ovanför veden och pelletarna. Tack vare den effektiva blandningen är förbränningen ren, och även pelletar kan nu brännas i samma eldstad.

Alla pelletar för en eldningsomgång ryms i eldstaden, och elden brinner vackert i hela eldstaden. Och du kan njuta av den behagliga strålningsvärmen i lugn och ro.

Eldstäderna i kollektionen Klassiset kan förses med ett separat pelletssystem, om man vill bränna både ved och pelletar. Pelletssystemet kan också installeras senare om du redan har en Tulikivi-brasugn med virveleldstad. Pelletssystemet Tulikivi Green P10 kan installeras i de flesta Tulikivi-brasugnarna. Om du är osäker på om systemet kan installeras i din Tulikivi-brasugn kan du kontakta Tulikivis tekniska tjänst.

Pelletti_puhdasta_puuta_Tulikivi_takka

Pelletar består av rent virke

Högklassiga pelletar tillverkas av sågspån (ingen bark) utan tillsatsämnen. Lignin som frigörs vid tillverkningen binder ihop pelletarna, och inget separat lim behövs. En pellets fukthalt är under 10 procent. Högklassiga pelletar brinner rent och har ett bra värmevärde. Vid förbränningen uppstår ren aska som uppgår till ca 0,5 procent av bränslets massa. Köp lagom stora pelletspartier. Det är lätt att lagra pelletar utan rengöringsproblem. Det räcker med ett torrt och ventilerat utrymme. Till sitt energiinnehåll motsvarar 15 liter pelletar ca 13 kilo torr björkved.

Vilka Tulikivi-eldstäder är hybridmodeller?

Green-märket och bokstaven P på produktkortet anger att eldstaden antingen är en hybridmodell eller kan förses med ett pelletssystem. Alla Karelia-modeller är hybrideldstäder där du på samma roster kan bränna både ved och pelletar. Extra utrustning behövs inte.

Av produktkortet framgår också beställningskoden för ett separat pelletssystem och den mängd pelletar som kan brännas under en eldningsomgång.