Kringutrustning till Karelia-modeller

Välj lämplig kringutrustning till eldstaden

Senso-kontrollenhet till mobilen

Senso-kontrollenheten integreras i Karelia-brasugnens luftfördelningssystem Kontrollenhetens funktion baseras på data om eldstadens uppmätta temperatur, luckans brytare, samt värmeuppgifter från rummet och den värmelagrande massan, dvs. data om värmelagringskapaciteten.

Kontrollenheten förser eldstaden med en lämplig luftmängd, anger när ved eller pelletar ska fyllas på samt meddelar när den optimala värmelagringsnivån har uppnåtts.

Kontrollenheten innehåller en regulator och en motor inkapslad i produktens hölje, strömkälla, nödvändiga sensorer samt en mobilapplikation för uppföljning och reglering av eldningen i eldstaden. Kontrollenheten kan också förses med en integrerad LED-skärm.