Täljsten

Hållbart, kompakt, rent och säkert naturmaterial.

Täljstenens födelse

Täljsten uppstod för miljarder år sedan. Då var jorden en glödhet planet. Sedan började jordens yta kylas ner. Kontinentalplattorna rörde sig kaotiskt tills de stötte ihop med varandra varvid bergskedjor uppstod. I nuvarande Juga kommun i norra Karelen, i hjärtat av en karelsk bergskedja samt under hårt tryck och infernalisk hetta började mineralerna kristalliseras på nytt till en seg form. Detta naturfenomen resulterade i täljsten.

Stenen bryts i närheten

Våra täljstensbrott ligger nära vår produktionsanläggning, vilket innebär att det tunga materialet transporteras snabbt och med ett litet koldioxidavtryck från berget till produktionslinjen. Hela vår produktionskedja från råvarans ursprungskälla till produktionskedjan har planerats enligt principerna för hållbar utveckling, och produkterna testas regelbundet. Eftersom Geologiska forskningscentralen (GTK) testar och analyserar täljsten systematiskt, får vi verifierade data om råvaran och kan garantera högklassiga produkter som tillverkats av säkert och testat material.

Från täljstensbrytning till produktion

Vattnet som används i fabriken går igenom en filtreringsprocess och återanvänds.

Med respekt för naturen och människan

Hållbarhet är ett fundament i vår verksamhet och genomsyrar hela produktionskedjan. Vi respekterar både naturen och människan. Vår bransch och verksamhet är minutiöst reglerad och kontrollerad, vilket främjar och kräver ett ansvarsfullt agerande i all verksamhet. Vi följer kvalitetssystemet ISO9001 och försvarar de mänskliga rättigheterna enligt FN:s UNGP-principer. Vi strävar alltid efter att utnyttja råvaran till 100 %, och därför utvecklar vi hela tiden nya användningssyften för industriellt materialsvinn.

Vi utför systematiska arbetssäkerhetsmätningar i både produktionsanläggningen och stenbrotten. Därigenom får vi aktuella och viktiga data om arbetsförhållandena och arbetarskyddsledningen, vilket gör det möjligt för oss att följa upp arbetssäkerhetsnivån och dess utveckling i syfte att utveckla vår arbetarskyddsverksamhet i rätt riktning.

Fakta om täljsten

Vattenabsorption 0,1% En 13755
Hårdhet dvs. tolerans mot skråmor Mohs 2,5
Halhet SFS-EN 14231 53/41 USRV 45
USRV: Unpolished Slip Resistance Value

Geologi

Finland har världens största och bäst kartlagda täljstensfyndigheter. Hela 70 % av Europas täljstensfyndigheter finns i Finland, och de kändaste finns i Norra Karelen och Kajanaland. Stenbrottet i Nunnanlahti i Juga är för närvarande är Tulikivis viktigaste fyndighet.

Täljsten är en stenart som består av mjuka mineraler där talk och magnesit är hårt bundna vid varandra så att de bildar en enhetlig och jämn stenmassa. Täljstenens färg varierar i olika nyanser av grått och kan ibland även vara något grönaktig. På ytan känns täljsten som mjuk tvål, vilket antyds av det engelska namnet soapstone. Tack vare den höga halten av talk är det lätt att såga och tälja täljsten. Den höga halten av magnesit garanterar i sin tur den utmärkta hållfastheten. Tulikivis inhemska täljsten är ett hållbart, kompakt, rent och säkert naturmaterial i såväl eldstäder och inredningsstenar som i matlagningskärl.