Pielinen-modellernas egenskaper

Längre värmeavgivning.

Värmelagring

Konvektionseldstäderna i Pielinen-kollektionen är inte konventionella eldstäder. Dessa eldstäders yta blir behagligt varm, medan ytan i konventionella konvektionseldstäder ofta förblir mycket sval medan kaminers metallyta blir brännande het. Den behagliga värme som Pielinen avger beror på en tjock täljstensbeläggning, som lagrar värme och avger den långsamt i form av värmestrålning.

Det gäller att beakta ledningen av förbränningsluft in i brasugnen redan när huset planeras

Vid uppvärmning kan förbränningsluften antingen tas utifrån under brasugnen (ett alternativ som inte är beroende av rumsluften) eller från rummet via serviceluckan. Brasugnen har ett luftreglage som är lätt att använda. Reglaget har tre lägen: stängd, förbränning och glöd. Luftreglaget ska vara i förbränningsläget tills endast glöden återstår i eldstaden, och den kan förbrännas snabbt i glödläget.