Kringutrustning till Pielinen-modeller

Öka eldstadens värmelagringskapacitet och investeringens flexibilitet.

Mer värmelagringskapacitet

Konvektionseldstäderna i Pielinen-kollektionen kan förses med extra värmelagringsmassa som ökar eldstadens värmelagringskapacitet och extra värmeisolering som minskar skyddsavstånden till brännbara konstruktioner, vilket gör placeringen av eldstaden flexiblare. Den extra värmelagrande massan som monteras kring eldstadens hjärta och skorstenen ökar eldstadens värmelagrande massa med upp till 100 kg. Om eldstaden förses med extra värmeisolering monteras inga värmelagrande stenar på eldstadens sidor. Värmelagrande stenar inverkar inte på eldstadens skyddsavstånd.