Anvisningar

Tips för montering och användning

Bastuugnen är bastuns hjärta

En bastuugn av rätt storlek garanterar optimala bad. Läs våra tips om valet av bastuugn.

På sidan finns också en länk till bruks- och monteringsanvisningar för bastuugnar, anvisningar för hur man radar bastustenar och visuella idéer.

Stapling av bastustenar

  • Stapla stenarna glest.
  • Vi rekommenderar att hålla motstånden fria.
  • Om du staplar om bastustenarna årligen ökar luftcirkulationen. Samtidigt är det bra ersätta slitna stenar med nya.
  • Täpp inte luftspringorna på kanterna.

Bruks- och placeringsanvisning för dekorationsstenar

Med Tulikivi Deco White-dekorationsstenar piffar du upp bastuugnen. Dekorationsstenar kan användas på bastustenarna på både elektriska och vedeldade bastuugnar. Dekorationsstenarna får inte vidröra de elektriska motstånden i bastuaggregat.

Man får inte heller täppa till luftcirkulationsspringorna på ett elektriskt aggregat. Ta del av den detaljerade anvisningen för dekorationsstenar.

Valkoinen sähkökiuas Kuura 2 musta integrointi kaulus kiuaslinssi antaa valoa valkoisiin koristekiviin

Monteringsanvisning för bastuugnslins

En bastuugnslins som belyser bastuugnen på ett elegant sätt kan monteras på golvmonterade bastuugnar av modell E. Med en bastuugnslins skapar du ett stämningsfullt ljus i bastun. Lätt att eftermontera. Aggregatet regleras med kontrollpanelen.