Elmotstånd

En eldstad kan också förses med elmotstånd

Ekologisk och effektiv rengöringssten för eldstaden och dess luckor

En eldstad blir mångsidigare om man installerar elmotstånd i dess kindkanaler. Så gott som alla Tulikivi-modeller kan förses med elmotstånd.

Med elmotstånd kan du lagra värme i eldstaden på natten och njuta av den på dagen. Du kan värma upp eldstaden även när huset står tomt eller du inte har tid att elda med ved. Din Tulikivi-eldstad kan då utnyttjas hela tiden, medan du får njuta av dess behagliga strålningsvärme även på detta sätt. En eldstad med elmotstånd kan användas för att producera basvärme på sommarstugan.

Eluppvärmningen utgör inget hinder för vedeldning. Du kan värma upp eldstaden med ved, el eller både och. Praktiskt, eller hur?

Elmotstånd är inget hinder för vedeldning

Elmotstånd förhindrar inte vedeldning. Eldstaden kan värmas upp med både ved och el. Elmotstånden installeras i eldstadens kindkanaler genom att fästa dem vid eldstadslocket. När elmotstånden servas lyfter man av stenlocken. Ugnen behöver inte nedmonteras i samband med underhåll. En Tulikivi-ugnsmästare installerar elmotstånden som garantiarbete. Elmotstånd kan endast installeras när eldstaden monteras. En elektriker behövs endast för att koppla anslutningskabeln.

Denna symbol på eldstadens produktkort och broschyr anger att elmotstånd kan installeras i eldstaden. Elmotstånden regleras på samma sätt som andra elektriska värmare. Ugnsmästaren eller Tulikivi-återförsäljaren ger dig tips om optimal och smidig reglering.