Materiale

TTU2700/4AL

Efficienza

79 %

Quantità massima di legna

21.6 kg

Energia accumulata

73.8 kWh

Materiale

TTU2700T/4

Efficienza

79 %

Quantità massima di legna

21.6 kg

Energia accumulata

73.8 kWh