En värmelagrande eldstad

10 orsaker att välja Tulikivi

Tulikivi är en föregångare i branschen inom teknik och vi strävar efter att ständigt minska våra produkters miljöpåverkan – och efter en ständigt bättre upplevelse för dig. Vi har tilldelats Nyckelflaggan vilket berättar om vårt mål att göra gott såväl för kunden som miljön och Finland. Vi är först i vår bransch med att fastställa koldioxidavtrycket för våra eldstäder.

Brinner rent utan att slösa

Miljövänlighet står i fokus för vårt arbete. Tulikivis ugnar brinner rent och underskrider världens strängaste utsläppsnormer. Genom att elda ved i en modern Tulikivi-ugn sänker du din energiförbrukning och dina utsläpp. Vid förbränningen av ved frigörs samma mängd koldioxid i det naturliga kretsloppet som när träden förmultnar. Det krävs bara en liten mängd ved för uppvärmningen, och förbränningen sker rent och lämnar nästan ingen aska efter sig. I Karelia-kollektionens ugnar kan du också välja om du vill elda energieffektiva träpellets utöver ved.

Ökar din energisjälvförsörjning och sänker uppvärmningskostnaderna

Vedeldning är en naturlig form av uppvärmning. Upp till hälften av energiförbrukningen i ett hushåll går åt till uppvärmning. Vedeldning är ett säkert alternativ som fungerar oberoende av stormar, strömavbrott och andra distributionsstörningar. En värmelagrande eldstad hjälper dig att sänka uppvärmningskostnaderna. Nu när elpriset är högt och blir allt dyrare när behovet av uppvärmning är som störst, det vill säga vid riktigt sträng kyla, får du särskilt stor nytta av en värmelagrande eldstad.

Utstrålar en mjuk värme

En värmelagrande eldstad utstrålar värme som solen och värmer därmed omgivande människor, djur, möbler och strukturer. Värmen känns också på golvnivån och försvinner inte direkt upp i taket. Eller ut genom skorstenen.

Skapar en äkta stämning

En eldstad är den enda värmekällan som också skapar en stämning. Att titta in i elden är väldigt avkopplande och en bra motvikt till att stirra in i digitala skärmar. Dessutom har ljudet från en eldstad en lugnande inverkan på våra sinnen. Människor har samlats runt elden sedan tidernas begynnelse och har där funnit trygghet och förströelse. Samma tradition fortsätter och den värmelagrande eldstaden ger oss den möjligheten även i våra hem.

Ren och frisk inomhusluft

Vid uppvärmning med en värmelagrande eldstad cirkulerar inte inomhusluften i bostaden och drar med sig damm. Luften i rummet förblir därför ren och lagom fuktig och torkar inte ut huden eller slemhinnorna. En brasugn från Tulikivi är därför idealisk för allergiker.

Fungerar med andra former av uppvärmning

Eldstaden används ofta som en extra värmekälla. Eldstaden är den enda formen av uppvärmning som är oberoende av andra källor. Uppvärmning med ved är också idealisk för passivhus och i kombination med andra former av uppvärmning. Du kan ta in tilluft i Tulikivi-ugnen direkt utifrån utan att påverka ventilationen.

Prisbelönt kvalitet

Tulikivi har belönats ett flertal gånger för sin design och som teknisk banbrytare. I våra produkter förenas på ett unikt sätt expertis inom vedeldning och traditionellt kunnande om stenhuggning med ett modernt formspråk och innovativa teknologiska lösningar. Produktutvecklingen inom eldstäder satsar också mycket på utveckling av renare förbränningsteknik. Våra produkter är också allmänt testade och godkända också internationellt. Vi har ett nära och kontinuerligt samarbete med forskningsinstitut.

Unik design

Tulikivis design framhäver produkternas inredningsmässighet, naturenlighet, praktiskhet och energieffektivitet. Innovativ design spelar en nyckelroll i Tulikivis framgångar runt om i världen. Tulikivi har under hela sin historia samarbetat med de främsta finländska formgivarna såsom Ristomatti Ratia, Pi Sarpaneva, Paola Suhonen och Hannu Kähönen. Tulikivi har också ensamrätt att tillverka jugendkollektionen, som designades 1904 av Eliel Saarinens, Armas Lindgrens och Herman Gesellius arkitektbyrå och som skapades för dåvarande Suomen Vuolukivi Oy. I dag tillverkar Tulikivi på beställning och med ensamrätt tre täljstensbrasugnar: Eliel, Armas och Herman.

Ett blåvitt val

Tulikivi är Finlands största stenförädlare och världens största tillverkare av värmelagrande eldstäder. Vi har tillverkat eldstäder i sin nuvarande form sedan 1980 och sysselsätter för närvarande cirka 200 sakkunniga. På våra fabriker i Juga, Heinävesi och Suomussalmi tillverkar vi eldstäder av täljsten och keramisk massa samt ytmaterial för andra tillverkare. Dessutom tillverkar vi de modernaste bastuaggregaten på marknaden för såväl vedeldade bastur som elbastur och fantastiska inredningslösningar av sten för alla utrymmen i hemmet.

Enkel att köpa

Vårt löfte om tändsticksfärdiga produkter är ett tecken på hur enkelt det kan vara att köpa en eldstad. Om du vill så gör vi allting färdigt åt dig fram till dess att du har tändstickorna i handen och tänder din Tulikivi-brasugn för första gången. Tulikivis brasugnar kan monteras i såväl nybyggnationer som renoveringsobjekt och på samma plats som din nuvarande ugn. Genom vårt heltäckande nätverk servar vi dig och hjälper dig att ta ner din gamla eldstad, monterar en ny samt utför service under många år framöver.