Material

TTU2700/75 XL

Effektivitet

85 %

Maximal vedmängd

24 kg

Uppvärmningsyta

60-130 m2

Energiförbrukning

87,6 kWh