Vanliga fragor

Svar på vanliga frågor

Vi har sammanställt en lista över vanliga frågor som ofta ställs till oss. Förhoppningsvis hittar du bland dem också svaret på din fråga. Kontakta oss om din fråga saknar svar. Vår chattbot hjälper dig också dygnet runt i vanliga frågor.

Köp av bastuugn

Multiplicera höjden med bredden och längden. Lägg därefter till den kalkylmässiga volymen för kalla/oisolerade ytor: räkna ut de kalla/oisolerade ytornas area och multiplicera den med 1,2. Resultatet är kubik. Därefter lägger du till siffran i bastuns volym. Välj bastuugnens effekt utifrån resultatet.

Tilluften ska alltid ledas till utrymmet ovanför bastuugnen tillräckligt långt borta från bastuugnens termostat, och frånluften ska ledas under bastulaven till den motsatta väggen ca 300 mm ovanför golvytan. Då är inomhusluftens lodräta fördelning behaglig. En tilluftsventil med luftspridning (360°) ska vara placerad minst 1000 mm från värmesonden. En tilluftsventil med en inriktningspanel (180°) ska vara placerad minst 500 mm från värmesonden. Tilluftens luftblåsning får inte riktas mot värmesonden. Detaljerade instruktioner finns i monteringsanvisningen.

Isoleringen påverkar avsevärt bastuns temperatur, energiförbrukning och behovet av uppvärmningseffekt. Värmeisoleringsmaterial med svaga U-värden försvagar avsevärt det strukturella slutresultatet och bastuupplevelsen.

En bra bastudörr ”läcker” inte ut värme och förändrar inte temperaturen inne i bastun. En bra bastudörr kännetecknas av tätningarna. Även kylapparater har tätningar av samma orsak.

Det beror på badarens preferenser. Vissa föredrar en låg temperatur, vilket ger fuktigare förhållanden där man kan bada en längre tid. Andra tycker om höga temperaturer. Eftersom det tar längre att uppnå en hög temperatur, måste bastun värmas upp en längre tid. Med bastuaggregatets kontrollpanel reglerar du bastutemperaturen med en grads exakthet.

Nej. Tulikivis elektriska bastuaggregat har ett 20 mm brett konvektionsmellanrum mellan det inre höljet och beläggningen. I mellanrummet bildas en luftström som resulterar i att basturummet värms upp snabbare utan att göra beläggningens yta brännande het. Det här är mycket viktigt i synnerhet i barnfamiljer. Konvektionsmellanrummet möjliggör ett litet skyddsavstånd på 20 mm till brännbart material. Tack vare konstruktionen fungerar beläggningen också som skyddsskiva. Beläggningens yttemperatur är varnande men inte brännande.

Skyddsavstånden nämns i bruksanvisningarna och broschyrerna. Man får inte avvika från skyddsavstånden. Bruksanvisningarna för elektriska och vedeldade bastuaggregat finns på vår webbplats.

Nej. Väggens tjocklek ska vara 10–25 cm.

Tulikivi-studiorna säljer elektriska och vedeldade Tulikivi-bastuugnar runt om i Finland. Det är också lätt att beställa en bastuugn via vår nätbutik.

Montering av ett bastuaggregat och garanti

Bastuaggregatets temperatursensor monteras antingen på väggen enligt bastuaggregatets mittlinje 50 mm från taket eller i taket inom bastuaggregatets cirkelområde om aggregatet monteras vid väggen. Om avståndet till väggen är mer än 100 mm ska temperatursensorn monteras ovanför bastuaggregatet.

Nej. Endast en elmontör får göra det.

I närmaste elaffär.

Om det förekommer problem med användningen av bastuaggregatet kan du kontakta den tekniska rådgivningen för bastuaggregat, tfn 0403 063 005. Den tekniska rådgivningen betjänar vardagar kl. 8–16. Du kan också lämna en serviceförfrågan till den tekniska tjänsten via vår webbplats https://tulikivi.com/fi_sv/bastu/support/reservdelar-och-servicereparationer/ när det passar dig bäst.

Din närmaste garantiserviceaffär hittar du på kartan över våra återförsäljare. Välj grupp i ”Sähköhuoltoliike”.

Den tekniska tjänsten betjänar vardagar kl. 8–16 på numret 0403063005. Du kan också skicka e-post till tulikivi@tulikivi.fi. Du kan lämna en servicebegäran/förfrågan på e-blanketten på Service och reservdelar

Reglering och användning av bastuaggregat

De bästa bastustenarna har testats och godkänts av tillverkaren. Då är de lämpliga. Vi rekommenderar att bastustenarna radas om en gång om året och slitna stenar då ersätts med nya. Det är lätt att beställa nya bastustenar i vår nätbutik.

Du kan inte fylla hela bastuaggregatet enbart med vita Deco White-dekorationsstenar. Tulikivis Deco White-dekorationsstenar kan radas på konventionella olivindiabasstenar i elektriska och vedeldade bastuaggregat.

Keramiska bastustenar sliter i allmänhet snabbare ner de elektriska motstånden i aggregatet.

Tulikivi Deco White-dekorationsstenarna får inte vidröra de elektriska motstånden i bastuaggregat. Man får inte heller täppa till luftcirkulationsspringorna på ett elektriskt aggregat. Ta del av den detaljerade anvisningen för dekorationsstenar i bruksanvisningen.

Uppvärmningen beror på flera faktorer: värmeisolering, ventilation, dörrarnas tätningar, bastuaggregatets effekt, eventuellt fel i motståndet eller termostaten.

Om bastuaggregatet har köpts för mindre än 2 år sedan gäller garantin fortfarande. Om något går sönder under garantitiden ska du lämna en garantiserviceförfrågan till den tekniska tjänsten på vår webbplats. Du kan också ringa 0403 063 005 vardagar kl. 8–16. Om garantitiden har gått ut kan du beställa nya elektriska motstånd i Tulikivis nätbutik https://www.tulikivishop.com/epages/Tulikivi.sf/fi_FI/?ObjectPath=/Shops/Tulikivi/Categories/Kiukaat/Saehkoekiukaan_varaosat