Vanliga frågor

Svar på vanliga frågor

Vi har samlat de vanligaste frågorna om eldstäder från kunder under olika ämnesområden.

Vi har sammanställt en lista över vanliga frågor som ofta ställs till oss. Förhoppningsvis hittar du bland dem också svaret på din fråga. Kontakta oss om din fråga saknar svar. Vår chattbot hjälper dig också dygnet runt i vanliga frågor.

Köp av eldstad

Ta del av Tulikivis nyaste broschyrer på vår webbplats. Du kan ladda ner dem till din e-post.

Du hittar den på vår webbplats.

Att byta en gammal eldstad till en modern värmelagrande eldstad är en miljögärning. Bjud in en expert på hembesök. Då kan ni tillsammans kartlägga läget och de åtgärder som krävs samt välja en lämplig eldstad. Du hittar den närmaste återförsäljaren på vår webbplats.

Redan när man planerar att köpa en brasugn eller kamin är det bra att beakta de skyddsavstånd till brännbart material som eldstaden kräver. Även när det gäller skorstensanslutningen måste man känna till måtten på öppningen och dess läge i eldstaden. Ta del av produktspecifika data i dokumentet om Tulikivis eldstäder Skyddsavstånd_skorstensanslutning_2022.

Montering av en eldstad och garanti

Frågan måste utredas från fall till fall. I nya höghus kan en eldstad i allmänhet monteras endast på de högsta våningarna.

För eldstäder som säljs under varumärket Tulikivi beviljar Tulikivi en begränsad garanti på fem (5) år förutsatt att kunden fyller i det digitala garantikortet på Tulikivis webbplats på www.tulikivi.com/owner: Utan registrering är garantitiden två (2) år för täljstenseldstäder, keramiska eldstäder samt stendelar i konvektionseldstäder och kaminer. Läs de fullständiga garanti- och leveransvillkoren här. Efter ifyllandet av garantikortet får kunden ett e-postmeddelande av vilket de kontakt- och monteringsuppgifter som kunden angett samt garantivillkoren framgår.

Du kan registrera garantin för en Tulikivi-eldstad på vår webbplatswarm.tulikivi.fi/owner . Fyll i de obligatoriska uppgifterna (*) på blanketten. Kryssa för rutan ”Jag har läst och godkänner villkoren” nere på sidan. Därefter kan du spara uppgifterna genom att klicka på ”Godkänn och spara”. Registreringen av garantin kvitteras alltid per e-post inom 24 h. Kontrollera skräppostlådan om du inte hittar meddelandet. Om du inte hittar meddelandet kan du registrera garantin på nytt. Du kan skriva ut registreringen av garantin genom att klicka på ”Skriv ut sidan” och spara den i gårdsboken.

CE-märket ska förvaras i till exempel gårdsboken. Av CE-märket framgår Tulikivi-eldstadens serienummer som behövs för garanti- eller underhållsreparationer.

Användning av eldstaden

Ja. En bra tumregel är att elda 1 kg ved per 100 kg eldstadsmassa. Ta alltid del av bruksanvisningen som följer med produkten. Eldstädernas bruksanvisningar finns på https://warm.tulikivi.fi/tulisijat-kayttoohjeet.

Den maximala vedmängden per eldningsomgång är ca 0,8–1 kg/100 kg eldstadsmassa. Till exempel i en eldstad som väger 1300 kg kan man maximalt elda 13 kg ved/eldningsomgång. Modellspecifika rekommenderade vedmängder och påfyllningar framgår av tabellen på baksidan i bruksanvisningen.

Använd dock endast torr ved med en fukthalt på 15–20 %. Vi rekommenderar att den ved som man tänker bränna förvaras i rumstemperatur över en natt så att den värms upp och torkar på ytan. Använd vedklabbar med en diameter på ca 5–15 cm. Den rekommenderade längden på vedklabbarna är 33 cm i brasugnar och 33–50 cm i brasbakugnar.

En eldstad är inte är avsedd för förbränning av skräp eller annat avfall.

Veden är våt. Endast torr ved ska brännas i eldstaden. Rökgaserna och rumsluften innehåller vatten som kondenseras på den kalla stenytan. Svettningen upphör snabbare ju torrare veden är, eftersom den brinner effektivare och hettar upp eldstadens yta snabbare. Kondenseringen är kraftigast i början av eldningen.

Våt/fuktig ved brinner på sparlåga. Använd alltid torr ved. Ta in veden en dag i förväg och förvara den i rumsvärme, då blir den varm och ytan hinner torka lite. Det finns ett luftlås i skorstenen. Skrynkla ihop några tidningssidor, öppna sotningsluckan, placera pappret i den undre kanalen och tänd på eller blås in varm luft i den undre kanalen med till exempel en värmeblåsare eller hårtork. Eftersom luften i skorstenen är kallare än utomhus, går luftströmmen i skorstenen nedåt när spjället öppnas (så kallat luftlås). Agera som ovan. Håll tändspjället dvs. det övre anslutningsspjället öppet medan du tänder brasan. Obs! Tändspjället får vara öppet endast i 5–10 minuter när brasan tänds. Skorstenen kan skadas om tändspjället är öppet en längre tid. Dessutom kan du öppna en dörr eller ett fönster. Brist på ersättningsluft. Öppna vid behov en dörr eller ett fönster för 5–10 minuter när du tänder brasan.

 • Felaktigt justerad maskinell ventilation kan orsaka problem med draget, i synnerhet om det endast är fråga om maskinell utluft.
 • Användning av centraldammsugare samtidigt kan också orsaka problem med draget.
 • En effektiv spisfläkt orsakar undertryck, vilket försämrar draget.
 • Om du använder flera eldstäder samtidigt ska du se till att ventilationen är tillräcklig.
 • Lågtryck, fukt eller hård vind kan orsaka ett luftlås som försämrar draget i skorstenen.
 • Vid lågtryck är draget alltid sämre än i fint väder eller vinterköld. Fukt samlas lätt i skorstenen om eldstaden står oanvänd länge. På sommaren blir du kvitt problemet genom att låta spjället stå något öppet då bostaden står länge tom. Då kondenseras fukten inte i skorstenen.
 • Orsaken till dåligt drag kan också bero på husets omgivning. Om eldstaden inte drar ordentligt när det blåser från ett visst väderstreck är orsaken inte skorstenen eller eldstaden. Orsaken kan vara ett träd i närheten av byggnaden, tät skog, en stor backe eller sluttning, ibland till och med takets form. Problemet kan åtgärdas genom att fälla skog, höja skorstenen eller undvika att elda i eldstaden vid svåra vindförhållanden.

 • Stäng av ventilationsaggregat, spisfläkt och centraldammsugare.
 • Kontrollera att skorstensspjället är öppet.
 • Öppna en ytterdörr eller ett fönster.
 • Öppna eldstadsluckan en aning.
 • Kontrollera att panelernas luftspringor och luftintagen framför ved/pelletsmataren är öppna.
 • Kontrollera att förbränningsluftens inluftsöppningar är öppna även utanför byggnaden, om förbränningsluften leds in i eldstaden utifrån.
 • Om dessa åtgärder inte ger önskat resultat kontakta en sotare eller en auktoriserad Tulikivi-återförsäljare.

 • Stäng av ventilationsaggregat, spisfläkt och centraldammsugare.
 • Kontrollera att skorstensspjället är öppet.
 • Öppna en ytterdörr eller ett fönster.
 • Öppna eldstadsluckan en aning.
 • Kontrollera att panelernas luftspringor och luftintagen framför ved/pelletsmataren är öppna.
 • Kontrollera att förbränningsluftens inluftsöppningar är öppna även utanför byggnaden, om förbränningsluften leds in i eldstaden utifrån.
 • Om dessa åtgärder inte ger önskat resultat kontakta en sotare eller en auktoriserad Tulikivi-återförsäljare.

Stäng spjällen först efter att all glöd har brunnit till aska.

I Karelia-eldstäder kan du bränna både ved och pelletar. Läs instruktionerna för eldning med pelletar i Karelia-eldstadens bruksanvisning. Pelletssystem finns som kringutrustning även till vissa Classic-modeller. De eldstäder i vilka pelletar kan brännas är försedda med bokstaven P i avsnittet Utrustning på vår webbplats. Det är lätt att installera ett pelletssystem i efterhand, och eldstaden kan därefter fortfarande också eldas normalt med ved. Kontrollera att pelletssystemet kan installeras i eldstaden med närmaste Tulikivi-återförsäljare.

När eldstaden eldas enligt bruksanvisningen är en keramisk eldstads yttemperatur 45–47 grader och en täljstenseldstads yttemperatur 80–120 grader. De hetaste ställena finns vid kindkanalerna. Metalldelar och luckans glas blir så klart hetare.

En förutsättning för ren förbränning är tillförsel av tillräcklig ersättningsluft. Maskinell ventilation ska alltid justeras så att undertrycket i lägenheten inte blir för stort. För att säkerställa en ren förbränning bör ventilationssystemet förses med en brasfunktion. Alternativt kan man se till att ersättningsluften är tillräcklig. Detaljerade instruktioner finns i avsnittet Bruksanvisning i broschyren Anvisning om förbränningsluft.

Ja. I synnerhet i nya byggnader beaktas tillförseln av ersättningsluft i planeringen. Be om instruktioner från närmaste Tulikivi studio.

Nej på grund av temperaturskillnaden. Eftersom temperaturen i W10 är lägre än i en oljepanna kan de inte direkt anslutas till varandra.

Tulikivis Karelia- och Kermansavi-eldstadsmodeller har designats även med tanke på matlagning . Tulikivis Cooking-produkter har utvecklats för detta syfte. Endast fantasin utgör gränsen för maträtter som tillreds i en eldstad! Matlagningstips finns i receptbanken och på Tulikivis Youtube-kanal https://www.youtube.com/user/TulikiviOyj.

Nej. I början eldar man en kall eldstad med en mindre mängd ved. När ugnen börjar vara varm på ytan kan man fylla på ved normalt.

Eldstadens underhållsinstruktioner

Rengör eldstaden från aska före varje eldning. Kontrollera regelbundet att asklådan inte är full och töm den vid behov. När man tömmer asklådan är det bra att rengöra asklådans underlag så att aska inte samlas under lådan. Rengör även luckans nedre del. Om du använder dammsugare så måste den förses med extra utrustning avsedd för dammsugning av aska. Av säkerhetsskäl ska serviceåtgärder utföras först när eldstaden och askan svalnat ordentligt. Observera eventuella produktspecifika instruktioner i bruksanvisningen. Vad gäller montering, användning och sotning av eldstaden samt det använda bränslet ska nationella och lokala bestämmelser alltid iakttas. Detaljerade rengörings- och serviceanvisningar för täljstenseldstäder finns här och motsvarande anvisningar för keramiska eldstäder här.

En eldstad ska sotas regelbundet minst en gång om året. Vid sotningen ska alltid nationella, regionala och lokala föreskrifter iakttas. Öppna sotluckorna försiktigt så att tätningen inte tar skada. Efter sotning ska du kontrollera att sotluckorna och asklådan är på sin plats. Stäng serviceluckan. Vid rengöring ska eldstaden absolut vara kall. Vi rekommenderar att man ber sotaren rengöra eldstaden i samband med sotningen. Ta del av bruksanvisningen som levererats med eldstaden.

Reservdelar till Tulikivi-produkter finns i vår nätbutik på https://www.tulikivishop.com/. Om du är osäker om en reservdel passar i din produkt kan du vända dig till vår reservdelstjänst på https://warm.tulikivi.fi/varaosapalvelu-takan-ja-kiukaan-varaosakysely.

Rengöring av eldstad

Rengör eldstaden endast när den är kall. Torka av eldstadens yta med mild diskmedelslösning i samband med regelbunden rengöring. Du kan skrubba fläckar med diskmedelslösning. Låt lösningen verka en stund. Skölj och torka av stenytan omsorgsfullt. Rengöringsmedlet för täljsten Tulikivi Care Cleaning Agent 4 biter även på svåra fettfläckar och stearin. Följ anvisningarna på förpackningen. Du kan också ta bort fett- och stearinfläckar med rengöringssprej för broms- och kopplingsdelar som säljs i bilreservdelsbutiker och på bensinstationer. De svåraste fläckarna kan tas bort med slipsvamp (grovhet 500). Slipa inte räfflad yta med slipsvamp. Med slipsvamp kan man också ta bort små skråmor på släta stenytor. Slipa täljstensytor varsamt. Du kan dölja slipgränserna genom att slipa stenytan till följande fog. Rengör stenytan med ljummet vatten efter slipningen och torka av den omsorgsfullt. Vi rekommenderar att räfflade ytor rengörs med mjuk metallborste.

Rengör eldstaden endast när den är kall. Du kan rengöra eldstaden regelbundet med dammsugarens borstmunstycke. Ett bättre alternativ för nobile-ytor är ångtvätt och varmluftsblåsare. Använd värmeblåsare med omsorg så att det inte uppstår sprickor på ytan. När det gäller svåra fett- och sotfläckar samt stearin på dessa specialbehandlade täljstensytor kan de åtgärdas med bland annat rengöringssprej för broms- och kopplingsdelar som säljs i bilreservdelsbutiker och på bensinstationer. Slipa aldrig en specialbehandlad täljstensyta. Tulikivi Care Cleaning Agent 4 får inte användas för rengöring av specialbehandlade ytor.

Rengör eldstaden endast när den är kall. Dammsug eldstadens yta i samband med regelbunden städning och torka av damm med en fuktig trasa. Torka vid behov av eldstadens yta med svag diskmedelslösning. Observera att beläggningen inte får skrubbas kraftigt. Färska fettfläckar kan tas bort från ljus Tulikivi Color-beläggning med rengöringsmedlet Tulikivi Care Cleaning Agent 4. Följ anvisningarna på rengöringsmedlets förpackning. Ingrodda fettfläckar kräver rengöring av ytan och lappning. Bruksanvisningen för Tulikivi Color-beläggning finns i förpackningen.

Tulikivi-eldstädernas luckor har konstruerats så att luftströmmen sköljer glaset på insidan och håller det rent. Om glaset trots det blir sotigt till exempel på grund av dåligt drag är det bäst att rengöra det genast efter att eldstaden svalnat. Aska är ett alltid tillgängligt och ekologiskt rengöringsmedel. Ta fin aska på ett fuktat hushållspapper från asklådan och gnugga lätt det sotiga stället på glaset. Rengör därefter glaset med fuktigt hushållspapper och torka till slut av glaset omsorgsfullt. Hushållsrengöringsmedel med ett pH-värde på minst 12 är också bra. Järnhandeln säljer produkter för detta ändamål. Använd skyddshandskar och skölj glaset med rent vatten efter rengöringen.

Ja. Du kan använda rengöringsmedlet för täljsten Tulikivi Care Cleaning Agent 4 för att rengöra luckans ram. Använd inte lösningsbaserade rengöringsmedel.

Skrubba med matolja, osaltat svinfett eller stålull.

Tulikivi-eldstädernas bruksanvisningar finns på webbplatsen https://warm.tulikivi.fi/tulisijat-kayttoohjeet. Om du inte hittar bruksanvisningen för din eldstad på webbplatsen kan du kontakta vår tekniska tjänst per e-post på tekninen.palvelu@tulikivi.fi.

Vi har sammanställt rengörings- och underhållsanvisningar för täljstenseldstäder på https://warm.tulikivi.fi/vuolukivitulisijat-puhdistus-huolto-ja-hoito.