Kermansavi

Återvunnen, ekologisk och energieffektiv.

Gårdagens överloppmaterial – morgondagens topprodukt.

Ekologisk design, fulländad funktionalitet enligt målen för hållbar utveckling och innovativ återvinning är det som Kermansavi-kollektionen bygger på. Det är en vacker men framför allt sann historia som motsvarar de framtida kraven.

Biflödena inom den keramiska industrin består av material som tidigare betraktades som avfall. Tack vare Tulikivis innovationer kan hela 80 % av de här restprodukterna användas i tillverkningen av Kermansavi-brasugnar. Keramik används i både stommen och ugnselementen samt i beläggningen. Kermansavi-kollektionen är ett bra exempel på en återvunnen produkt, i vilken man utnyttjar industriellt överloppsmaterial med hjälp av avancerad teknik, som gör att produkten uppfyller alla utsläppskrav enligt direktivet om ekologisk design som trädde i kraft i början av 2022 !

Från marksilo till vardagsrummets ögonsten.

Den ursprungliga idén bakom Kermansavi-kollektionen var att utnyttja överloppsmaterial från den egna verksamheten, men kollektionens popularitet överraskade alla, och när efterfrågan ökade måste man börja skaffa överloppskeramik även från annat håll, vilket var startskottet för en mer omfattande återvinning. I dag fraktas minst 2 000 ton keramik från Finland och Europa årligen till fabriken i Heinävesi. Av det här materialet tillverkas tusentals Kermansavi-brasugnar.

Innan krosset förvandlas till en keramisk brasugn genomgår det många olika faser på fabriken i Heinävesi. Med stora engångsleveranser strävar man efter ett så litet koldioxidavtryck som möjligt redan inom logistiken. På fabriken i Heinävesi lagras krosset i silor med bergvärme. Från silorna förflyttas krosset med transportband till en betongstation där det blandas med cement och vatten till ett gjutbart råmaterial för olika slags stommar. Därefter går de gjutna elementen igenom en rigorös kvalitetskontroll innan de förflyttas till en kammare där de härdas. När elementen har härdats genomgår de ännu en kvalitetskontroll före placeringen i lagret. I lagret härdas elementen i minst 3 veckor innan de levereras till kunder.

Extrema egenskaper.

Keramik tål belastning, värme och temperaturvariationer extremt väl. Tack vare dessa egenskaper används keramik i till exempel formel-bilars bromsskivor. I eldstäder fungerar keramik tillförlitligt, eftersom temperaturen på 1 300 grader under tillverkningsprocessen härdar materialet så att det tål direkt hetta upprepade gånger utan lika stor värmeexpansion som andra material. Kermansavi-brasugnarnas livslängd är fortfarande ett frågetecken, eftersom de första Kermansavi-brasugnarna från 1990-talet används ännu i dag.

Lyckad estetik och användarvänlighet.

Utöver den långa livslängden är Kermansavi-brasugnarna tidlöst estetiska. Varje brasugn färdigställs för hand på fabriken, och därför är alla Kermansavi-brasugnar vackra in i minsta detalj. I alla Kermansavi-brasugnar kan man dessutom tillreda mat, vilket är ett annat exempel på det ekologiska tänkande som präglat Kermansavi-kollektionen från första början. När man använder Kermansavi-brasugnen för både uppvärmning och matlagning sparar man el på ett naturligt sätt.