Senso-kontrollenhet för eldstäder

Med Senso eldar du eldstaden effektivare

Kontrollenheten Senso underlättar eldningen

Senso är en kontrollenhet för eldstäder, designad för Tulikivis eldstadskollektion Karelia. Den guidar dig vid användningen av din eldstad och sköter luftregleringen åt dig.

  • sköter tillförseln av en optimal luftmängd till eldstaden i varje skede > detta säkerställer att veden brinner så effektivt och med så låga utsläpp som möjligt
  • anger när det är dags för dig att fylla på mer ved > du sparar ved och tid
  • anger hur mycket värmekapacitet som används > hjälper till att hålla en behaglig rumstemperatur
  • övervakar eldstadens och skorstenens funktion > anger när underhållsåtgärder behövs

”Senso-kontrollenheten fungerar med temperaturdata i eldstaden, dörrströmbrytare samt data om förhållandena i rummet och värmelagringskapaciteten.”

Onni Ovaskainen, Tulikivi Oyj

Senso-kontrollenhet till mobilen

Senso-kontrollenheten integreras i Karelia-brasugnens luftfördelningssystem Kontrollenhetens funktion baseras på data om eldstadens uppmätta temperatur, luckans brytare, samt värmeuppgifter från rummet och den värmelagrande massan, dvs. data om värmelagringskapaciteten.

Kontrollenheten förser eldstaden med en lämplig luftmängd, anger när ved eller pelletar ska fyllas på samt meddelar när den optimala värmelagringsnivån har uppnåtts.

Kontrollenheten innehåller en regulator och en motor inkapslad i produktens hölje, strömkälla, nödvändiga sensorer samt en mobilapplikation för uppföljning och reglering av eldningen i eldstaden. Kontrollenheten kan också förses med en integrerad LED-skärm.

Kontrollenheten Senso automatiserar eldningen i eldstaden

Kontrollenheten Senso sköter i praktiken allt utom tändningen av brasan med hjälp av den i Karelia-brasugnen integrerade tekniken och smartappen.