Eldstäder

Anmälan av transportskada

Anmäl transportskada

Inträffade en skada under transporten eller vid lossningen på gården? Transportskador ska antecknas i fraktarens fraktsedel när leveransen tas emot, och transportskadan ska anmälas inom fem (5) dygn från mottagandet av leveransen.

 

På blanketten för transportskador kan du anmäla skador när som helst, och vi kontaktar dig därefter så fort som möjligt. Du kan också ringa vår kundtjänst.