I hjärtat av Tulikivi

Vår berättelse om värme, kvalitet och hållbarhet

Rötter

Tulikivi har uppstått genom en kombination av kännedom om finska arktiska förhållanden, kompetens inom vedeldning och unika täljstensresurser. I Finland har täljsten, som är lätt att bearbeta, utnyttjats i hundratals år. I industriell skala startade förädlingen av täljsten i Juga 1893 då Suomen Vuolukivi Oy – Finska Täljsten Ab grundades. Företaget är känt för bland annat fasader och reliefer på historiska byggnader i Helsingfors samt Eliel Saarinens, Armas Lindgrens ja Herman Gesellius eldstäder från 1904.

Nuvarande Tulikivi Oyj grundades av Reijo och Eliisa Vauhkonen 1980 för att med hjälp av värmelagrande täljstenseldstäder motverka de stigande energikostnaderna på grund av oljekrisen och bemöta den ökande miljömedvetenheten i Europa.

Från historien till i dag

Med Tulikivis eldstäder uppvärms över 300 000 hem runt om i världen

Upplevelse och värme

Tulikivi skapar genuina upplevelser och tillförlitlig värme utifrån naturmaterial. Under årens lopp har våra kunder i Finland, Europa och Nordamerika fått uppleva täljstenens unika uppvärmningsegenskaper och mjuka värme samt de höga tekniska krav som vi som världens nordligaste tillverkare av eldstäder och bastur ställer på våra produkter.

Medan livet digitaliseras skapar upplevelsen av äkta eld välbefinnande och balans. Den skapar också en känsla av trygghet.

Tulikivi-produkternas ägare har lärt sig att identifiera den mjuka strålningsvärme som täljsten avger. Stenens yta är säker och behaglig att beröra. Tack vare den relativt låga yttemperaturen frigörs värmen som värmestrålning, som värmer upp människorna, föremålen och konstruktionerna i rummet. Värmen i rummet är jämn från golv till tak, och luften är behaglig att andas. Det här är den väsentliga skillnaden jämfört med metallkaminer, vars heta ytor och luft skapar stora obehagliga temperaturskillnader i rummet.

Filosofi

Vårt mål är att vara en distinkt aktör på eldstads-, bastuugns- och naturstensmarknaden, en aktör vars design och tekniska kompetens uppskattas. Under de senaste åren har vi utgående från vår filosofi skapat fyra separata eldstadskollektioner, avancerade elektriska bastuugnsmodeller och ett trendigt sortiment av inredningsstenar som baserar sig på konsumenternas önskemål. Samtidigt har modern design blivit en självklar del av våra produkter vid sidan av den höga tekniska kvaliteten. Tulikivis produkter uppskattas såväl av stilskarpa italienare, matälskande fransmän och punktliga schweizare som av värmebehövande finländare. Tulikivis produkter är högklassiga och långvariga. En effektiv eldstad behöver mindre bränsle.

Hållbarhet

Tulikivis traditionella affärsmodell är en naturlig del av det finländska samhället. Tulikivis verksamhet baserar sig på effektivt utnyttjande av täljstensresurser och industriellt materialsvinn i Finland. Våra råvaror importeras inte från fjärran länder utan förädlas i närheten av stenbrott. Råvarans korta väg till fabriken och vidare till kunderna minskar produktionens koldioxidavtryck.

Tulikivis produkter tillverkas hållbart i Finland av egna engagerade medarbetare. Tulikivi har förbundit sig till att iaktta FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och kräver även att dess leveranskedja ska iaktta den. I Finland har vi ca 250 anställda.

Täljsten är ett modernt material som är flera miljarder år gammalt.