Skorstenar

Skaffa en lämplig skorsten till eldstaden

En hurdan skorsten är lämplig för din eldstad?

När man köper en eldstad är det värt att samtidigt skaffa en lämplig skorsten om en sådan inte redan finns. Då säkerställer du att eldstaden och skorstenen fungerar tillsammans och kan montera skorstenen och eldstaden samtidigt. Alla eldstäder kan förses med en 3/4-tegelskorsten. Skorstenens minimihöjd är 5 m.

Via oss kan du beställa produkter från följande skorstenstillverkare:

Härmä Air: En specialitet är en pipa för ersättningsluft som värms upp på förhand. Läs mer om Härmä Airs produkter

Jalotakka: En finsk produkt som är försedd med nyckelflaggan. Många färgalternativ.  Läs mer om Jalotakkas produkter

Schiedel: Pipor av rostfritt stål och högklassiga blockskorstenar från den ledande skorstenstillverkaren i Europa. Läs mer om Schiedels produkter

En stålskorsten är mycket användbar om eldstaden ansluts uppifrån

Stålskorstenar är populära när eldstaden ansluts uppifrån, eftersom de går att montera snabbt och lätt.

En blockskorsten är ett bra val när eldstaden ansluts uppifrån eller nedifrån

Tulikivis blockskorsten är en högklassig och färdig skorstenslösning, som har designats tillsammans med den ledande skorstenstillverkaren Schiedel Savuhormistot Oy. Designen beaktar våra eldstäders egenskaper.

Bra drag

En blockskorsten består av keramiska element, lättgrusblock och stenullsisolering mellan dem. I skorstensleveransen ingår dessutom skorstensanslutningselement, eldfast murbruk, rökspjäll och som extra tillbehör plåtar för skorstenens övre del och en skorstenshatt. En keramisk skorsten värms upp snabbt, och den tjocka isoleringen bevarar värmen i pipan, vilket garanterar ett bra drag och minskar kondensfukten.

Tulikivis blockskorsten är brandsäker

Blockskorstenens keramiska inre pipa tål hetta och syra bättre än något annat skorstensmaterial. Tack vare den släta ytan inuti skorstenen fastnar sotpartiklar inte i väggarna och pipan hålls ren.

Skorstensanslutningen är den punkt som skorstenen belastar mest. Ett fabrikstillverkat skorstensanslutningselement ökar skorstenens brandsäkerhet. Blockskorstenens skyddsavstånd till brännbart material är 100 mm (temperaturklass T600). En eldstad kan anslutas till en blockskorsten antingen nedifrån eller uppifrån.

Skorstenen är CE-märkt, dvs. den uppfyller kraven i fråga om yttemperatur, resistans mot soteld, täthet och sotning.

Blockskorstenens beläggning

En blockskorsten kan beläggas med antikputs och på extra beställning med Tulikivis täljstensplattor eller keramiska plattor. Fråga mer om beläggningen av säljaren.

 

Skicka en offertförfrågan till oss så räknar vår säljare ut ett paketpris på eldstaden och stål- eller blockskorstenen.

Du kan köpa eldstaden och skorstenen med smidig Tulikivi-finansiering. Då behöver du inte betala allt på en gång utan kan göra det i lämpliga delbetalningar. Våra säljare berättar mer om finansieringen, och du kan lätt ansöka om finansiering på webben.