Karelia-modellernas egenskaper

Eldstaden är brasugnens hjärta

Brasugnens funktionsprincip

Bakom eldstaden finns brasugnens hjärta som påverkar hela brasugnens funktion. Brasugnen baserar sig på motströmsprincipen som tar vara på värmeenergin i de heta rökgaserna. De heta rökgaserna stiger till eldstadens övre brännkammare och därifrån vidare till kindkanalerna där värmeenergin överförs till brasugnens stomme. Från stommen avges värmen jämnt till omgivningen. Utanför brasugnen skapar detta dessutom en varm uppåtstigande luftström, vilket överför värmen långsamt och mjukt till rummet.

Anslutning nedifrån

Brasugn med sidokanaler

I smala modeller cirkulerar rökgaserna längs en spiralformig kanal mot skorstensanslutningen. Även i modellerna med en spiralformig kanal lagras värmeenergin i brasugnens stenar.

Anslutning uppifrån

Brasugn med sidokanaler

Anslutning uppifrån

Brasugn med spiralformig kanal

Det gäller att beakta ledningen av förbränningsluft in i brasugnen redan när huset planeras

Vid uppvärmning kan förbränningsluften antingen tas utifrån under brasugnen (ett alternativ som inte är beroende av rumsluften), via skorstenen (Karelia-brasugnar med täljstensbeläggning) eller från rummet via serviceluckan. Brasugnen har ett luftreglage som är lätt att använda. Reglaget har tre lägen: stängd, förbränning och glöd. Luftreglaget ska vara i förbränningsläget tills endast glöden återstår i eldstaden, och den kan förbrännas snabbt i glödläget.

Enligt en färsk utredning av VTT kan över 50 % av värmeenergibehovet i hemmet produceras med en värmelagrande Tulikivi-eldstad.

En Tulikivi-eldstad, som eldas effektivt med ved eller pelletar, är en utmärkt värmekälla i ett konventionellt hus, eftersom den värmer effektivt med en liten mängd ved eller pelletar. Tulikivis täljstenseldstäder avger en mjuk och behaglig värme. Värmen överförs till dig antingen när du rör vid ugnen eller i form av strålningsvärme som påminner om solsken och känns behaglig både på huden och i hela kroppen.

Tack vare den långa värmestrålningstiden är ugnen ett optimalt val också för lågenergihus. Senso-kontrollenheten underlättar användningen av ugnen ytterligare. Den sköter luftregleringen och meddelar dig när det är dags att fylla på ved. Senso styrs med en smarttelefonapp.

Den mjuka värmen som sprids jämnt i rummet värmer upp huskonstruktionen, människorna och möblerna från golv till tak. Du kan vara barfota utan att frysa om tårna. Skillnaden är uppenbar jämfört med till exempel kaminer och inserter, där den varma luften samlas i taket. Eftersom en Tulikivi-eldstad inte blåser het luft ut i rummet, förblir inomhusluften fräsch och damm virvlar inte omkring med luftströmmen. Det här gör livet lättare också för allergiska personer. Med hjälp av isolering kan man också leda värmen i en viss riktning.