Eldstäder och skorstenar som övergripande tjänst

Utbildade försäljare och ugnsmästare sköter projektet

Kompetent eldstadsmontering

Värmelagrande brasugnar säljs alltid monterade. Monteringen utförs av en kompetent ugnsmästare som auktoriserats och utbildats av Tulikivi. Ugnsmästaren känner brasugnarna som sina egna fickor. Ugnsmästaren utför arbetet med respekt för ditt hem och med beaktande av lokala byggnads- och brandsäkerhetsbestämmelser.

Utbildade ugnsmästare

Vi har utbildat Tulikivi-ugnsmästare i eldstadsmontering i över 40 år. Det ger din produkt en kvalitetsgaranti. För brasugnar som vi monterar beviljar vi alltid två års garanti, och om du registrerar brasugnen på vår webbplats får du tre års extra garanti.

Hembesök av en expert har stor betydelse för renoveringsprojekt

Vi tillhandahåller en övergripande tjänst, vilket innebär att du bara behöver meddela oss när den gamla brasugnen ska rivas och välja en ny Tulikivi-brasugn i stället för den.