Material

Tuisku XL 136 Harjattu

Tuisku XL är en eldriven bastuaggregat klädd i täljsten som passar även för stora bastur. Med 120 kg bastustenar garanterar aggregatet en intensiv bastuupplevelse. Aggregatet har små säkerhetsavstånd, vilket gör det lätt att placera i bastun och säkert att använda. Dess täljstensyta är tidlös och vacker, och hjälper till att torka ut bastun efter användning. Aggregatet finns i tre effektkategorier: 13,6 kW, 18 kW och 21 kW. Aggregatet har en valfri värmeregulator för att anpassa din bastuupplevelse. Du kan också använda den för att kontrollera elförbrukningen.

Bastuaggregat etseffekt

13,6 kW

Basturum storlek

12-20 m3

Material

Tuisku XL 180 Harjattu

Tuisku XL är en eldriven bastuaggregat klädd i täljsten som passar även för stora bastur. Med 120 kg bastustenar garanterar aggregatet en intensiv bastuupplevelse. Aggregatet har små säkerhetsavstånd, vilket gör det lätt att placera i bastun och säkert att använda. Dess täljstensyta är tidlös och vacker, och hjälper till att torka ut bastun efter användning. Aggregatet finns i tre effektkategorier: 13,6 kW, 18 kW och 21 kW. Aggregatet har en valfri värmeregulator för att anpassa din bastuupplevelse. Du kan också använda den för att kontrollera elförbrukningen.

Bastuaggregat etseffekt

18,0 kW

Basturum storlek

18-30 m3

Material

Tuisku XL 210 Harjattu

Tuisku XL är en eldriven bastuaggregat klädd i täljsten som passar även för stora bastur. Med 120 kg bastustenar garanterar aggregatet en intensiv bastuupplevelse. Aggregatet har små säkerhetsavstånd, vilket gör det lätt att placera i bastun och säkert att använda. Dess täljstensyta är tidlös och vacker, och hjälper till att torka ut bastun efter användning. Aggregatet finns i tre effektkategorier: 13,6 kW, 18 kW och 21 kW. Aggregatet har en valfri värmeregulator för att anpassa din bastuupplevelse. Du kan också använda den för att kontrollera elförbrukningen.

Bastuaggregat etseffekt

21,0 kW

Basturum storlek

24-36 m3

Material

Tuisku XL 136 Rigata

Tuisku XL är en eldriven bastuaggregat klädd i täljsten som passar även för stora bastur. Med 120 kg bastustenar garanterar aggregatet en intensiv bastuupplevelse. Aggregatet har små säkerhetsavstånd, vilket gör det lätt att placera i bastun och säkert att använda. Dess täljstensyta är tidlös och vacker, och hjälper till att torka ut bastun efter användning. Aggregatet finns i tre effektkategorier: 13,6 kW, 18 kW och 21 kW. Aggregatet har en valfri värmeregulator för att anpassa din bastuupplevelse. Du kan också använda den för att kontrollera elförbrukningen.

Bastuaggregat etseffekt

13,6 kW

Basturum storlek

12-20 m3

Material

Tuisku XL 180 Rigata

Tuisku XL är en eldriven bastuaggregat klädd i täljsten som passar även för stora bastur. Med 120 kg bastustenar garanterar aggregatet en intensiv bastuupplevelse. Aggregatet har små säkerhetsavstånd, vilket gör det lätt att placera i bastun och säkert att använda. Dess täljstensyta är tidlös och vacker, och hjälper till att torka ut bastun efter användning. Aggregatet finns i tre effektkategorier: 13,6 kW, 18 kW och 21 kW. Aggregatet har en valfri värmeregulator för att anpassa din bastuupplevelse. Du kan också använda den för att kontrollera elförbrukningen.

Bastuaggregat etseffekt

18,0 kW

Basturum storlek

18-30 m3

Material

Tuisku XL 210 Rigata

Tuisku XL är en eldriven bastuaggregat klädd i täljsten som passar även för stora bastur. Med 120 kg bastustenar garanterar aggregatet en intensiv bastuupplevelse. Aggregatet har små säkerhetsavstånd, vilket gör det lätt att placera i bastun och säkert att använda. Dess täljstensyta är tidlös och vacker, och hjälper till att torka ut bastun efter användning. Aggregatet finns i tre effektkategorier: 13,6 kW, 18 kW och 21 kW. Aggregatet har en valfri värmeregulator för att anpassa din bastuupplevelse. Du kan också använda den för att kontrollera elförbrukningen.

Bastuaggregat etseffekt

21,0 kW

Basturum storlek

24-36 m3

Material

Tuisku XL 136 Grafia

Tuisku XL är en eldriven bastuaggregat klädd i täljsten som passar även för stora bastur. Med 120 kg bastustenar garanterar aggregatet en intensiv bastuupplevelse. Aggregatet har små säkerhetsavstånd, vilket gör det lätt att placera i bastun och säkert att använda. Dess täljstensyta är tidlös och vacker, och hjälper till att torka ut bastun efter användning. Aggregatet finns i tre effektkategorier: 13,6 kW, 18 kW och 21 kW. Aggregatet har en valfri värmeregulator för att anpassa din bastuupplevelse. Du kan också använda den för att kontrollera elförbrukningen.

Bastuaggregat etseffekt

13,6 kW

Basturum storlek

12-20 m3

Material

Tuisku XL 180 Grafia

Tuisku XL är en eldriven bastuaggregat klädd i täljsten som passar även för stora bastur. Med 120 kg bastustenar garanterar aggregatet en intensiv bastuupplevelse. Aggregatet har små säkerhetsavstånd, vilket gör det lätt att placera i bastun och säkert att använda. Dess täljstensyta är tidlös och vacker, och hjälper till att torka ut bastun efter användning. Aggregatet finns i tre effektkategorier: 13,6 kW, 18 kW och 21 kW. Aggregatet har en valfri värmeregulator för att anpassa din bastuupplevelse. Du kan också använda den för att kontrollera elförbrukningen.

Bastuaggregat etseffekt

18,0 kW

Basturum storlek

18-30 m3

Material

Tuisku XL 210 Grafia

Tuisku XL är en eldriven bastuaggregat klädd i täljsten som passar även för stora bastur. Med 120 kg bastustenar garanterar aggregatet en intensiv bastuupplevelse. Aggregatet har små säkerhetsavstånd, vilket gör det lätt att placera i bastun och säkert att använda. Dess täljstensyta är tidlös och vacker, och hjälper till att torka ut bastun efter användning. Aggregatet finns i tre effektkategorier: 13,6 kW, 18 kW och 21 kW. Aggregatet har en valfri värmeregulator för att anpassa din bastuupplevelse. Du kan också använda den för att kontrollera elförbrukningen.

Bastuaggregat etseffekt

21,0 kW

Basturum storlek

24-36 m3

Material

Tuisku XL 136 Nobile

Tuisku XL är en eldriven bastuaggregat klädd i täljsten som passar även för stora bastur. Med 120 kg bastustenar garanterar aggregatet en intensiv bastuupplevelse. Aggregatet har små säkerhetsavstånd, vilket gör det lätt att placera i bastun och säkert att använda. Dess täljstensyta är tidlös och vacker, och hjälper till att torka ut bastun efter användning. Aggregatet finns i tre effektkategorier: 13,6 kW, 18 kW och 21 kW. Aggregatet har en valfri värmeregulator för att anpassa din bastuupplevelse. Du kan också använda den för att kontrollera elförbrukningen.

Bastuaggregat etseffekt

13,6 kW

Basturum storlek

12-20 m3

Material

Tuisku XL 180 Nobile

Tuisku XL är en eldriven bastuaggregat klädd i täljsten som passar även för stora bastur. Med 120 kg bastustenar garanterar aggregatet en intensiv bastuupplevelse. Aggregatet har små säkerhetsavstånd, vilket gör det lätt att placera i bastun och säkert att använda. Dess täljstensyta är tidlös och vacker, och hjälper till att torka ut bastun efter användning. Aggregatet finns i tre effektkategorier: 13,6 kW, 18 kW och 21 kW. Aggregatet har en valfri värmeregulator för att anpassa din bastuupplevelse. Du kan också använda den för att kontrollera elförbrukningen.

Bastuaggregat etseffekt

18,0 kW

Basturum storlek

18-30 m3

Material

Tuisku XL 210 Nobile

Tuisku XL är en eldriven bastuaggregat klädd i täljsten som passar även för stora bastur. Med 120 kg bastustenar garanterar aggregatet en intensiv bastuupplevelse. Aggregatet har små säkerhetsavstånd, vilket gör det lätt att placera i bastun och säkert att använda. Dess täljstensyta är tidlös och vacker, och hjälper till att torka ut bastun efter användning. Aggregatet finns i tre effektkategorier: 13,6 kW, 18 kW och 21 kW. Aggregatet har en valfri värmeregulator för att anpassa din bastuupplevelse. Du kan också använda den för att kontrollera elförbrukningen.

Bastuaggregat etseffekt

21,0 kW

Basturum storlek

24-36 m3

Klädsel

Basturum storlek