Material

Tuisku 105 Rigata

I det elektriska bastuaggregatet Tuisku kombineras Rae-aggregatets eleganta form med den vedeldade bastuugnen Hiles räfflade täljsten. I aggregatet kombineras det vackra utseendet med hög teknologi vilket garanterar en mjuk och fuktig bastuupplevelse. Täljstenen torkar bastun effektivt efter bastubadet. Tuisku kan även integreras i bastulaven.

Bastuaggregat etseffekt

10,5 kW

Basturum storlek

9-15 m3

Material

Tuisku 105 Harjattu

I det elektriska bastuaggregatet Tuisku kombineras Rae-aggregatets eleganta form med den vedeldade bastuugnen Hiles räfflade täljsten. I aggregatet kombineras det vackra utseendet med hög teknologi vilket garanterar en mjuk och fuktig bastuupplevelse. Täljstenen torkar bastun effektivt efter bastubadet. Tuisku kan även integreras i bastulaven.

Bastuaggregat etseffekt

10,5 kW

Basturum storlek

9-15 m3

Material

Tuisku 105 Grafia

I det elektriska bastuaggregatet Tuisku kombineras Rae-aggregatets eleganta form med den vedeldade bastuugnen Hiles räfflade täljsten. I aggregatet kombineras det vackra utseendet med hög teknologi vilket garanterar en mjuk och fuktig bastuupplevelse. Täljstenen torkar bastun effektivt efter bastubadet. Tuisku kan även integreras i bastulaven.

Bastuaggregat etseffekt

10,5 kW

Basturum storlek

9-15 m3

Material

Tuisku 105 Nobile

I det elektriska bastuaggregatet Tuisku kombineras Rae-aggregatets eleganta form med den vedeldade bastuugnen Hiles räfflade täljsten. I aggregatet kombineras det vackra utseendet med hög teknologi vilket garanterar en mjuk och fuktig bastuupplevelse. Täljstenen torkar bastun effektivt efter bastubadet. Tuisku kan även integreras i bastulaven.

Bastuaggregat etseffekt

10,5 kW

Basturum storlek

9-15 m3

Material

Tuisku 68 Rigata

I det elektriska bastuaggregatet Tuisku kombineras Rae-aggregatets eleganta form med den vedeldade bastuugnen Hiles räfflade täljsten. I aggregatet kombineras det vackra utseendet med hög teknologi vilket garanterar en mjuk och fuktig bastuupplevelse. Täljstenen torkar bastun effektivt efter bastubadet. Tuisku kan även integreras i bastulaven.

Bastuaggregat etseffekt

6,8 kW

Basturum storlek

5-9 m3

Material

Tuisku 68 Harjattu

I det elektriska bastuaggregatet Tuisku kombineras Rae-aggregatets eleganta form med den vedeldade bastuugnen Hiles räfflade täljsten. I aggregatet kombineras det vackra utseendet med hög teknologi vilket garanterar en mjuk och fuktig bastuupplevelse. Täljstenen torkar bastun effektivt efter bastubadet. Tuisku kan även integreras i bastulaven.

Bastuaggregat etseffekt

6,8 kW

Basturum storlek

5-9 m3

Material

Tuisku 68 Grafia

I det elektriska bastuaggregatet Tuisku kombineras Rae-aggregatets eleganta form med den vedeldade bastuugnen Hiles räfflade täljsten. I aggregatet kombineras det vackra utseendet med hög teknologi vilket garanterar en mjuk och fuktig bastuupplevelse. Täljstenen torkar bastun effektivt efter bastubadet. Tuisku kan även integreras i bastulaven.

Bastuaggregat etseffekt

6,8 kW

Basturum storlek

5-9 m3

Material

Tuisku 68 Nobile

I det elektriska bastuaggregatet Tuisku kombineras Rae-aggregatets eleganta form med den vedeldade bastuugnen Hiles räfflade täljsten. I aggregatet kombineras det vackra utseendet med hög teknologi vilket garanterar en mjuk och fuktig bastuupplevelse. Täljstenen torkar bastun effektivt efter bastubadet. Tuisku kan även integreras i bastulaven.

Bastuaggregat etseffekt

6,8 kW

Basturum storlek

5-9 m3

Material

Tuisku 90 Rigata

I det elektriska bastuaggregatet Tuisku kombineras Rae-aggregatets eleganta form med den vedeldade bastuugnen Hiles räfflade täljsten. I aggregatet kombineras det vackra utseendet med hög teknologi vilket garanterar en mjuk och fuktig bastuupplevelse. Täljstenen torkar bastun effektivt efter bastubadet. Tuisku kan även integreras i bastulaven.

Bastuaggregat etseffekt

9,0 kW

Basturum storlek

8-13 m3

Material

Tuisku 90 Harjattu

I det elektriska bastuaggregatet Tuisku kombineras Rae-aggregatets eleganta form med den vedeldade bastuugnen Hiles räfflade täljsten. I aggregatet kombineras det vackra utseendet med hög teknologi vilket garanterar en mjuk och fuktig bastuupplevelse. Täljstenen torkar bastun effektivt efter bastubadet. Tuisku kan även integreras i bastulaven.

Bastuaggregat etseffekt

9,0 kW

Basturum storlek

8-13 m3

Material

Tuisku 90 Grafia

I det elektriska bastuaggregatet Tuisku kombineras Rae-aggregatets eleganta form med den vedeldade bastuugnen Hiles räfflade täljsten. I aggregatet kombineras det vackra utseendet med hög teknologi vilket garanterar en mjuk och fuktig bastuupplevelse. Täljstenen torkar bastun effektivt efter bastubadet. Tuisku kan även integreras i bastulaven.

Bastuaggregat etseffekt

9,0 kW

Basturum storlek

8-13 m3

Material

Tuisku 90 Nobile

I det elektriska bastuaggregatet Tuisku kombineras Rae-aggregatets eleganta form med den vedeldade bastuugnen Hiles räfflade täljsten. I aggregatet kombineras det vackra utseendet med hög teknologi vilket garanterar en mjuk och fuktig bastuupplevelse. Täljstenen torkar bastun effektivt efter bastubadet. Tuisku kan även integreras i bastulaven.

Bastuaggregat etseffekt

9,0 kW

Basturum storlek

8-13 m3

Klädsel

Basturum storlek