Material

Kinos 20 Harjattu

Brasbastuugnen Kinos ger ett behagligt mjukt bad i bastun och en stämningsfull brasa i hemmet med en enda eldning. Brasbastuugnen Kinos eldas via luckan i ett annat rum bredvid bastun. Du behöver alltså inte gå in i bastun i uppvärmningsskedet för att fylla på ved. Du får dessutom en eldstad i det rummet på köpet. En mantel i täljsten kan monteras runt eldstadens stora glaslucka, och då förvandlas den till en modern och stilren brasugn.

Bastuaggregat etseffekt

20 kW

Maximal vedmängd

8 kg

Basturum storlek

8-20 m3

Material

Kinos 20 Rigata

Brasbastuugnen Kinos ger ett behagligt mjukt bad i bastun och en stämningsfull brasa i hemmet med en enda eldning. Brasbastuugnen Kinos eldas via luckan i ett annat rum bredvid bastun. Du behöver alltså inte gå in i bastun i uppvärmningsskedet för att fylla på ved. Du får dessutom en eldstad i det rummet på köpet. En mantel i täljsten kan monteras runt eldstadens stora glaslucka, och då förvandlas den till en modern och stilren brasugn.

Bastuaggregat etseffekt

20 kW

Maximal vedmängd

8 kg

Basturum storlek

8-20 m3

Material

Kinos 20 Grafia

Brasbastuugnen Kinos ger ett behagligt mjukt bad i bastun och en stämningsfull brasa i hemmet med en enda eldning. Brasbastuugnen Kinos eldas via luckan i ett annat rum bredvid bastun. Du behöver alltså inte gå in i bastun i uppvärmningsskedet för att fylla på ved. Du får dessutom en eldstad i det rummet på köpet. En mantel i täljsten kan monteras runt eldstadens stora glaslucka, och då förvandlas den till en modern och stilren brasugn.

Bastuaggregat etseffekt

20 kW

Maximal vedmängd

8 kg

Basturum storlek

8-20 m3

Material

Kinos 20 Nobile

Brasbastuugnen Kinos ger ett behagligt mjukt bad i bastun och en stämningsfull brasa i hemmet med en enda eldning. Brasbastuugnen Kinos eldas via luckan i ett annat rum bredvid bastun. Du behöver alltså inte gå in i bastun i uppvärmningsskedet för att fylla på ved. Du får dessutom en eldstad i det rummet på köpet. En mantel i täljsten kan monteras runt eldstadens stora glaslucka, och då förvandlas den till en modern och stilren brasugn.

Bastuaggregat etseffekt

20 kW

Maximal vedmängd

8 kg

Basturum storlek

8-20 m3

Klädsel

Basturum storlek