Material

Sumu ST 105 Black

Bastuaggregatet Sumu ST från Tulikivi är ett lättanvänt basaggregat som är försett med en mekanisk tidsstyrning. I bastuaggregatet Sumu kombineras rena linjer och en rund form med vackra detaljer och material av hög kvalitet. Mycket små skyddsavstånd till brännbart material.

Bastuaggregat etseffekt

10,5 kW

Basturum storlek

9-15 m3

Material

Sumu ST 105 White

Bastuaggregatet Sumu ST från Tulikivi är ett lättanvänt basaggregat som är försett med en mekanisk tidsstyrning. I bastuaggregatet Sumu kombineras rena linjer och en rund form med vackra detaljer och material av hög kvalitet. Mycket små skyddsavstånd till brännbart material.

Bastuaggregat etseffekt

10,5 kW

Basturum storlek

9-15 m3

Material

Sumu ST 68 Black

Bastuaggregatet Sumu ST från Tulikivi är ett lättanvänt basaggregat som är försett med en mekanisk tidsstyrning. I bastuaggregatet Sumu kombineras rena linjer och en rund form med vackra detaljer och material av hög kvalitet. Mycket små skyddsavstånd till brännbart material.

Bastuaggregat etseffekt

6,8 kW

Basturum storlek

5-9 m3

Material

Sumu ST 68 White

Bastuaggregatet Sumu ST från Tulikivi är ett lättanvänt basaggregat som är försett med en mekanisk tidsstyrning. I bastuaggregatet Sumu kombineras rena linjer och en rund form med vackra detaljer och material av hög kvalitet. Mycket små skyddsavstånd till brännbart material.

Bastuaggregat etseffekt

6,8 kW

Basturum storlek

5-9 m3

Material

Sumu ST 90 Black

Bastuaggregatet Sumu ST från Tulikivi är ett lättanvänt basaggregat som är försett med en mekanisk tidsstyrning. I bastuaggregatet Sumu kombineras rena linjer och en rund form med vackra detaljer och material av hög kvalitet. Mycket små skyddsavstånd till brännbart material.

Bastuaggregat etseffekt

9 kW

Basturum storlek

8-13 m3

Material

Sumu ST 90 White

Bastuaggregatet Sumu ST från Tulikivi är ett lättanvänt basaggregat som är försett med en mekanisk tidsstyrning. I bastuaggregatet Sumu kombineras rena linjer och en rund form med vackra detaljer och material av hög kvalitet. Mycket små skyddsavstånd till brännbart material.

Bastuaggregat etseffekt

9 kW

Basturum storlek

8-13 m3

Klädsel

Basturum storlek