Material

Savukiuas Kermansavi

Den yttre skalet på en rökbastukamin med tvåskiktskonstruktion, tillverkad av värmelagrande massa och färgad genomgående, passar perfekt i rökbastusaunans stil. Vid önskemål kan ytan även beläggas med Kermansavi-ugnsbeläggning (Serpo-beläggning eller puts).

Bastuaggregat etseffekt

20 kW

Maximal vedmängd

8 kg

Basturum storlek

14-28 m3

Klädsel

Basturum storlek