Material

Savukiuas

Täljsten passar också utmärkt som rökbastukamin. Täljstenets yta lagrar effektivt värme och avger den långsamt, vilket torkar bastun efter bastningen. Tulikivis SK950 rökbastukamin har en generös mängd stenar som garanterar sköna bastulöv. Bastukaminens ytbeläggning är av inhemska, matta ytor av täljsten.

Bastuaggregat etseffekt

20 kW

Maximal vedmängd

8 kg

Basturum storlek

14-28 m3

Klädsel

Basturum storlek